Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste er i perioden 2011-15 representert med en representant i kommunestyret.

Aktuelle ting relatert til vårt arbeid i kommunestyret:

Verbalforslag fra EDB til handlingsplan 2012-2015 (pdf)

Felles verbalforslag fra H, FrP, V, Krf og EDB til handlingsplan 2012-2015 (pdf)

Spørsmål fra EDB til Rådmannen og Rådmannens svar. (pdf)

Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste program 2011-2015

GENERELT

EDB arbeider for at folkevalgte skal ta lokale hensyn og ønsker også lokalt initiativ.

EDB krever at sentrale politikere og helseforetak gir Feiringklinikken forutsigbare rammevilkår.

EDB sier NEI til eiendomsskatt.

EDB og flystøy: EDB arbeider for ”grønne landinger” på Gardermoen. Dette reduserer flystøy og gir mindre utslipp og forurensning fra flyene.

EDB er det eneste partiet som er medlem av “Forening mot unødig flystøy”.

EDB sier NEI til den tredje rullebane. Økt trafikk fordeles på eksisterende rullebaner på Torp og Rygge.

EDB vil bidra til at kommunen som arbeidsplass skal være attraktiv, med gode rammevilkår.

EDB krever flest mulig heltidsstillinger i kommunen

EDB vil at innbyggerne skal ha krav på rask saksbehandling av alle kommunale tjenester, med tidsfrister.

EDB støtter positive tiltak i lokalsamfunnet.

EDB vil at Eidsvoll skal være en god og attraktiv kommune å bo i gjennom hele livsløpet.

EDB forlanger at det ansettes næringssjef.

EDB vil arbeide for at:

 • det må bli lettere å etablere nye virksomheter
 • kommunen skal ha en offensiv og aktiv næringsutvikling
 • det legges ut flere og større næringsarealer i kommunen
 • Eidsvoll skal være en JA-kommune

EDB går inn for nedleggelse av fylkeskommunen

UTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR (BARN OG UNGDOM)

EDB vil fokusere på målrettet innsats for høyne kvaliteten og resultatene i Eidsvollskolene

EDB vil ha tilstrekkelig med læremidler for å dekke elevenes behov.

EDB krever at hver skole har sin egen vaktmester.

EDB vil arbeide for ny skole i Dal/Finstad-området.

EDB vil arbeide for gratis melk og grønt i skolen.

EDB krever søskenmoderasjon på SFO.

EDB vil styrke aktivitetstilbudet i nærmiljøet etter skoletid.

EDB vil arbeide for å hindre mobbing og rusproblemer.

EDB arbeider for å forebygge kriminalitet.

UTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR (HELSE – OMSORG)

EDB krever at at tannhelsetjenesten inngår som en del av den offentlige folkehelsetjenesten.

EDB krever at Stensby Sykehus blir heltidsbemannet storlegevakt og distrikts-medisinsk senter med poliklinikk for region Øvre Romerike.

EDB opprettholder vedtaket om at Feiring Aldershjem skal bli omsorgsboliger.

EDB arbeider for å styrke det forebyggende helsearbeid.

EDB arbeider for å styrke rusmiddelomsorgen.

EDB arbeider for å opprettholde og styrke tannhelsetjenesten i kommunen og å få tilbake offentlige tannklinikker i desentrale strøk av kommunen.

EDB går inn for flest mulig heltidsstillinger i helsevesenet, etter de ansattes ønsker og behov.

UTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR (KULTUR)

EDB går inn for å opprettholde “folkebadet” i Eidsvollhallen.

EDB vil jobbe for at den økonomiske støtten til frivillige lag og foreninger økes.

EDB går inn for å gi økonomiske bidrag til lag og foreninger som underholder publikum.

EDB ønsker å styrke de eksisterende rusfrie ungdomsklubber og gi støtte til tiltak for ikke-organisert ungdom

EDB støtter kulturskolen og dens aktiviteter.

EDB vil utvikle Søndre Samfunn til kulturhus for Sørbygda og at Arne Ekeland-galleri innlemmes i dette, som fullfinansieres av Akershus fylke og Staten.

UTVALG FOR SAMFUNN, PLAN OG DRIFT

EDB støtter opp om en aktiv sentrumsutvikling i Sundet og på Råholt.

EDB arbeider for å skape trivelige møteplasser ved vedlikehold og utbygging av parker og grøntanlegg.

EDB ønsker å bevare “grønne lunger”, tilpasset en liberal bolig- og hyttebygging.

EDB ønsker et effektivt lokalt brannvesen.

EDB vil øke bevilgningene til vegvedlikehold og vegbelysning.

EDB vil arbeide for utvidet kollektivtilbud i kommunene, med bla.:

 • bedre bussforbindelse mellom Feiring og Eidsvoll
 • gjenopprette togforbindelsen Dal – Eidsvoll
 • tidligtog fra Eidsvoll til Gardermoen med tidligere avgang på morgenen

EDB ønsker at kirken i kommunen skal ha råd til å utføre lovpålagte oppgaver

EDB vil vurdere salg av kommunale eiendommer og overføre disse midlene til vedlikeholdsbudsjettet.

EDB vil arbeide for sammenhengende vegforbindelse fra Sagmovegen til Kroken, Råholt

EDB vil arbeide for ringveg fra Dal til Brensmork

EDB krever utbedret vegforbindelse fra Eidsvollbrua til Bårlidalen. Dette er en prioritert oppgave.

Våre kandidater 2011-2015

 1. John H. Retterås, 2080 Eidsvoll
 2. Hans Solberg, 2080 Eidsvoll
 3. Bjarne Paul Nerby, 2070 Råholt
 4. Bitte Birgithe Olsen, 2074 Eidsvoll verk
 5. Olav Granberg, 2093 Feiring
 6. Marit Lian, 2080 Eidsvoll
 7. Gudbrand Bræk, 2080 Eidsvoll
 8. Lars-Anders Aas, 2080 Eidsvoll
 9. Mona Irene Solberg, 2080 Eidsvoll
 10. Frode Pettersen, 2073 Bøn
 11. Tone Mette Strand Wenger, 2080 Eidsvoll
 12. Magnar Trondsgård, 2074 Eidsvoll verk
 13. Liv E. Stefferud, 2093 Feiring
 14. Odd M. Kvile, 2073 Bøn
 15. Laila Wenger, 2080 Eidsvoll
 16. Kåre Rypås, 2070 Råholt
 17. Rune Kr. Martinsen, 2074 Eidsvoll verk
 18. Svein Furuseth, 2072 Dal

Neste møte
Neste møte i EDB blir på Nebbenes Nordgående kro DATO kl TID.

Nedleggelsen og planlagt salg av Stensby sykehus

EDB er fortsatt sterkt kritiske til nedleggelsen av Stensby sykehus.

Vi i EDB er veldig glad for at så mange møtte opp på Stensby Sykehus mandag 26/11 kl 14 for å delta i markeringen der.
Vi håper mange av dere fulgte oppfordringen fra Frps Siv Jensen om å kontakte politikere i alle partier på Stortinget for å få dem til å støtte Stensby.

Dette var ikke første gang Stensby var i fare for å legges ned. Vi husker godt Stensbyaksjonen i 1995.

Vi i EDB er forferdet over argumentasjonen fra AHUS i skrekknyheten i Romerikes Blad om hvorfor de vil legge ned (Derfor vil Ahus-ledelsen legge ned Stensby) Først sier AHUS opp avtalen med legevakten, og deretter så bruker de det faktum at legevakten derfor skal flyttes som grunn til å legge ned hele Stensby

Felles brev fra Pensjonistpartiet og EDB til Helseminister og Storting

Bilde av brev til stortinget

Artikler i media om nedleggelse av Stensby Og om kapasitetsproblemer på AHUS:

Nedleggelsen ble som dere kan lese mottatt forskjellig av politikerne i Eidsvoll. Vi siterer fra artikkelen i Romerikes blad 23. okt:
Ordfører Einar Madsen (Ap) var ikke klar over stengingsvedtaket da RB snakket med ham i ettermiddag.
– Det er klart dette er trist for både ansatte og pasienter som har vært glade i Stensby sykehus. Men Ahus står fritt til å ta sine egne beslutninger.Vi blander oss ikke opp i det,sier Madsen.
Høyres Peter Tornquist er ikke overrasket av beslutningen til Ahus.
– Dette har ligget i kortene en stund. Nå blir det bare spennende å se hva som skjer videre på Stensby. Vi kan ikke bare ha noen bygg stående der oppe som minner oss om det som engang var, sier Tornquist til RB.

Det finnes en støttegruppe på facebook for Stensby. Vi oppfordrer alle med facebook til å melde seg inn der.
Vi som ønsker å beholde driften på Stensby Sykehus

Leserinnlegg sendt til avisene fra EDBs medlemmer ligger blandt våre kommentarer

Stensbyaksjonen som Bygdelista arrangerte i 1995 viste samhold på Øvre Romerike. Dette for å bevara Stensby som et fullverdig lokalsykehus. Vi har et bilde fra den gangen som illustrerer det godt.

Bilde av deltakere i stensbyaksjonen 1995Foto: Hallgeir B. Skjelstad 1995

Stensbyaksjonen 1995. Bildet viser fra venstre: ordfører i Eidsvoll Thor Solberg (Ap), ordfører i Ullensaker Ole Korslund (Ap), ordfører i Gjerdrum Jan Kjærstad (Ap), ordfører i Hurdal Bjørn Sandberg (Ap), kommunestyrerepresentant Olav Granberg (EDB), stortingsrepresentant Anneliese Dørum (Ap)

julestjerne

Bygdelista ønsker alle bygdas innbyggere en God Jul og et Godt Nytt ÅrEidsvoll Demokratiske Bygdeliste ble stiftet 28. juni 1987 og har siden vært representert i alle kommunestyrene fram til 2015.

I perioden 2007-11 var EDB representert med tre representanter i kommunestyret (to gikk over til Arbeiderpartiet i løpet av perioden), en representant i formannskapet og administrasjonsutvalget. Videre hadde EDB lederverv i to av hovedutvalgene, samt en representativ i hvert av de to andre hovedutvalg.

I periden 2011-2015 var EDB representert med en representant, og var en del av opposisjonen.

Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB) er en tverrpolitisk bygdeliste som tar for seg saker på det lokale plan uten å måtte se til rikspolitiske føringer. Vi har siden vi ble dannet i 1987 jobbet for å gjøre Eidsvoll til et godt sted for folk å bo og leve.

For perioden 2015-2019 stiller vi ikke liste. Når oppslutningen i valget er så lav og vi har få medlemmer blir det ingen fra EDB i årets valgkamp.

Dersom noen er interessert i å bli medlem, eller bare få mer informasjon om bygdelista, ta kontakt! Vi i Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste er her nettopp for våre innbyggere.

NB! Det er ikke nødvendig å være medlem for at vi skal høre på deg, alle Eidsvolls innbyggere er like viktige for oss

Kommentarer, leserbrev og innlegg fra medlemmer og andre som brenner for Eidsvolls ve og velEidsvoll kommune – rådmannstyrt!

Posisjonspartiene i Eidsvoll kommune (Ap, Sp og SV) lar rådmannen fullstendig legge premissene for neste års budsjett og Handlingsplan for de neste fire år. Her er det investering og framdrift som selv rådmannen betegner som ambisiøst. Ja visst er det det. Nær 2 milliarder (2.000 millioner) kr skal investeres bl.a. i skoler, sykehjemsutvidelse og omsorgsboliger de neste år. Posisjonspartiene har ingen betenkeligheter, men akseptere uten innsigelser, rådmannens satsninger. Rådmannen mener da det er nødvendig å innføre eiendomsskatt fra 2019 for å kunne finansiere en nær dobling av kommunens gjeld fra 1,3 mrd. kr (1.300 mill. kr) til 2,4 mrd. kr (2.400 mill. kr). Det innebærer en dobling av avdragene for å betjene nye lån, stigende fra 74 mill. kr årlig til 150 mill. kr årlig om fire år. Prioritering og måtehold, med en viss nøkternhet, er tydeligvis ikke gangbar politikk.

Ingen innsigelser til rådmannens Budsjett og Handlingsplan! Det får meg til å tenke på tittelen på et eventyr av H. C. Andersen «Det far gjør er alltid riktig», omformet til: «Hva rådmannen gjør er alltid riktig»!

For å finansiere fordobling av låneutgiftene i kommunen, foreslår rådmannen innføring av eiendomsskatt fra 2019. I følge Handlingsplanen antas det at det er ca. 10.000 boliger i Eidsvoll med snittverdi 1,5 mill. kr. Med skattesats på 2 promille blir eiendomsskatten i snitt på kr 3.000 pr. eiendom. Dette vil innebære en ekstra skatteinntekt på 30 mill. kr. Promillesatsen skal økes til 3 promille året etter, noe som tilsvare ekstra skatt på kr 4.500 kr pr. husstand – og en ekstra skatteinntekt på 45 mill. kr. Skattesatsen på eiendommen kan heves til 7 promille, dvs. en eiendomsskatt på kr 10.500). I mellomtiden har sannsynligvis gjennomsnittverdien på eiendommer i vekstkommunen Eidsvoll økt til 2,5 mill. kr. Det vil da bety en eiendomsskatt på kr 17.500! Eiendomsskatten rammer ALLE med eiendom, uansett økonomi. Det er eiendommens verdi som er avgjørende. Makan til USOSIAL skatt finnes ikke! Og denne skatten har SV jobbet for i mange år – og har nå fått de andre posisjonspartiene med seg – etter initiativ fra rådmannen!

I tillegg til voldsomme investeringer, ser vi at (i følge budsjettet) vil vannavgiftene øke med 6,9 % og avløp- (kloakk-)avgiften med hele 9,1 % i 2017, som er langt over forventet prisstigning neste år, på 2,5 %. Dette pga. udugelig politisk og administrativ styring og kontroll med det nye renseanlegget i Bårlidalen, som har blitt tre ganger så kostbart som opprinnelig budsjettert. Denne regningen får innbyggerne siden denne virksomheten er selvfinansierende.

Kan eiendomsskatten unngås? Ja visst!

Arbeiderpartiet har snudd alle steiner og har ikke funnet noen besparelser under noen av dem?? Ap har «snudd steiner» før, uten å finne besparelser. De bør gå sammen med Sp og SV og «løfte på noen steiner» for bl.a. nye investeringer (f.eks. kostbare skolebygg og Søndre Samfund) og 24 nye stillinger. Dere må også fokusere på driften av de ulike virksomheter. De fleste virksomheter har et sykefravær mellom 10 og 20 %, Flere virksomheter har heller ikke måltall på sykefraværet! Dette er helt uakseptabelt. Med lønnskostnader på ca. 700 mill. kr vil en reduksjon på sykefraværet på 5 prosentpoeng tilsvare 35 mill. kr – det samme beløp som eiendomsskatten skal innbringe! Med lavere sykefravær, trengs det færre ansatte – som gir en rimeligere - og ofte en mer effektiv drift av kommunen! De siste to år har kommunene gått med 60-70 mill. kr i overskudd, så det er fortsatt et potensiale.

De kommunestyrerepresentantene fra Ap og Sp som er uenige med partiet, tør vel ikke stemme imot eiendomsskatt, eller kanskje de «sykmelder» seg, slik at ryggløse politikere kan stemme for rådmannens budsjett? Til opplysning har de folkevalgte representanter plikt til å være til stede i folkevalgte møter – og ikke minst kommunestyremøte – den viktigste politiske beslutningsmyndighet i kommunen. Dette har ikke vært respektert tidligere, noe som ikke bare er svært beklagelig, men som også selvfølgelig er både uakseptabelt og respektløst overfor de velgere som har valgt inn sine kandidater.

Posisjonspolitikerne Eidsvoll har ikke egen politikk, ikke egne meninger, ei eller ikke evne og vilje til å kunne prioritere. Rådmann styrer og bestemmer – og politikerne er rævdiltere.

John H. RetteråsEidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB) takker for seg.

Da Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB) ble etablert i 1987, var det bl.a. på bakgrunn av ønske om en ny kurs for Eidsvoll kommune. EDB har alltid vært opptatt av å «ta hele bygda i bruk», dvs. opprettholde levende og aktive lokalsamfunn.

EDB har også vært opptatt av å samarbeide, når det har vært naturlig. Som tverrpolitisk parti har EDB ikke vært opptatt av fløyene i det politiske landskap, men opptatt av hvem man kan samarbeide med. Derfor har EDB vært opptatt av å ville noe i praktisk politikk - og slik kunne samarbeide både til høyre og venstre, eller både med de sosialistiske og de borgerlige partier.

EDB innstiller nå sin politiske virksomhet i påvente av større interesse og pga. at de politiske skillelinjer i Eidsvoll ikke er så markante lenger. Resultatet ser vi konkret ved det nære samarbeidet mellom Ap og FrP, som har samarbeide om flere politiske saker - og ikke minst om kommunebudsjettet de siste tre år.

Aktuelle politiske saker som fortsatt bør engasjere:
* Togstopp på Langseth. Lokaltoget på Hovedbanen med endestasjon Eidsvoll.
* Opprettholde og utvikle arbeidsplasser ved en mer aktiv næringspolitikk for hele kommunen.
* Opprettholde og utvikle bosetningsstrukturen i hele kommunen - og med den, også skolestrukturen.
* EDB ser ikke behovet, eller finner det naturlig med en storkommune på Øvre Romerike.
EDB er imot kommunesammenslåing i stor skala. Skulle det bli aktuelt at Hurdal og/eller Nord-Odal ønsker å bli slått sammen med Eidsvoll, må det være forankret i folkeavstemming i de respektive kommuner. Ved at mange kommuner slås sammen, vil både lokaldemokratiet og lokal identitet og tilhørighet svekkes. De styrende organer og mange andre tjenester vil befinne seg lengre unna og servicen vil bli svekket. De som skal administrere, har heller ikke lenger den lokalkunnskapen som kreves for å ha tilstrekkelig forståelse for hva som skjer i kommunen.

Hva er bygdas beste? Hvis folk, både unge og gamle, trives og har det bra, skal ingen, i sær ikke politikere og byråkrater, komme og ta i fra dem tryggheten i hverdagen. Det som skjer der du bor er viktig for den enkelte innbygger.

Godt valg!

John H. Retterås
leder
Eidsvoll Demokratiske BygdelisteBygdeliste – generelt og i Eidsvoll.

Ei bygdeliste er en politisk sammenslutning som stiller med uavhengige representanter til et lokalvalg (kommunevalg). Disse har ikke medlemskap i noe landsdekkende og etablert parti.

Bygdelister oppstår ofte på bakgrunn av en spesiell, viktig sak som ikke blir ivaretatt av etablerte partier, eller at det er misnøye med den måten kommunen blir politisk styrt. Andre årsaker kan være konfliktfylte saker i kommunen, hvor man vil ha en annen løsning enn det de tradisjonelle/etablerte partier står for, eller ønske om å opprettholde lokalsamfunn/miljø eller nyetablering og lokalisering av virksomhet og prosjekter, hvor kommunen bruker store summer/sløser med skattebetalernes penger.

Bygdas beste står alltid i første rekke for en bygdelistes oppmerksomhet. «Ta hele bygda i bruk» er gjerne et slagord som er dekkende. Å legge ned lokalsamfunn finner ingen sympati eller gjenklang hos disse tilhengere.

Dette var bakgrunn for dannelsen av Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB) i 1987 og disse synspunkter er nok også bakgrunnen for etablering av bygdelister i våre nabokommuner, Hurdal, Nannestad og Ullensaker foran dette kommunevalget.

Hvor lenge en slik «liste» har, eller bør ha «livets rett», er vanskelig å vurdere, men intensjonene er at en bygdeliste eksisterer så lenge behovet er til stede.

Her i Eidsvoll ser vi behovet for en bygdeliste som sterkt svekket, ikke minst på bakgrunn av den politiske utviklingen i forbindelse med samarbeidet mellom venstre- og høyresiden i Eidsvoll. Skillet mellom sosialistisk og borgerlig politikk er nærmest visket ut. Bygdelista har kanskje vært en «pådriver» her, som har vist at det er mulig å samarbeide med begge fløyer, både til venstre og høyre i politikken.

Det er stor enighet i de største politiske saker. Dette har konkret vist seg med det nære politiske samarbeidet - og ikke minst budsjettsamarbeidet - mellom Ap og FrP. Dersom valgresultatet blir fordelaktig for disse to partier og Ap og FrP får flertall ved det forestående kommunevalg, vil de kunne styre sammen i den kommende valgperioden.

Hva som vil skje i våre nabokommuner mht. deres bygdelister og eventuell politisk innflytelse, skal bli meget spennende å følge.

Det er bare å ønske godt valg!

John H. Retterås
leder
Eidsvoll Demokratiske BygdelisteEidsvoll kommune og utbygging.

Langseth har fått ny flott skole med plass for mange elever. Skolen er i høy grad bygd for fremtiden. Nye leiligheter er i ferd med å komme like i nærheten og et idrettsanlegg skal bygges nord for skolen. Flere vil etterhvert flytte til Langseth. Er det nok til at det kommer togstopp der?

Minnesund Vest har fått ny 4-felt E6 og avkjøring til Gjøvik. Hva skjer når vei og jernbane er ferdig utbygd? Da skal brakkebyene tas ned. Tomtene er da klare til å bli utbygd med ny virksomhet.

Nå ser det ut til at Ikea skal komme på banen for å etablere seg, enten i Ullensaker eller Eidsvoll. Skal vi la denne sjansen gå fra oss. Hvis det blir noe av håper jeg på rask og effektiv saksbehandling. Da kan det hende at det kommer flere som vil prøve seg. Kommunen må komme ut av dvalen.

Noe av det viktigste for Eidsvoll er å få til flere store arbeidsplasser. Da kan vi også etterhvert få hit flere solide bidragsytere til ei heller slunken kommunekasse. Til gjengjeld må kommunen gjøre sine tjenester bedre så folk får det de betaler for.

Etter å ha sett og hørt kommunestyret en god del dager i løpet av året har jeg til gode å høre noe som helst om næringspolitikk. Det er kun boligbygging. Boligbygging er bra fordi behovet er stort og at det alltid vil bli solgt mange nye boliger. Prisnivået i Eidsvoll er heller ikke avskrekkende. Lundsjordet på Råholt er på gang med plass til 3500 innbyggere, altså mer enn i hele Hurdal. Men, skal kommunen bli en sovekommune? Utbyggingen blir kloss opptil stasjonen med rask forbindelse til Gardermoen og Oslo. I forbindelse med Langseth og idrettsanlegg ble det nevnt god forbindelse til Hamar og Oslo som et fortrinn for folk som flyttet til Langseth. Det var ikke ett ord om nye arbeidsplasser.

Eidsvoll er og blir en nei-kommune når det kommer til forandring. I en interpellasjon fra Frp var det forslag om å være med på en prøveperiode med statlig finansiering av eldreomsorgen. Blank nei fra ordføreren ble svaret. Her hadde man altså en mulighet til å se hva noe slikt betyr ved at det kunne prøves først. Er det ikke noe å fortsette med, avsluttes det hele når prøveperioden er over. Selv ikke dette var det mulig å få til i kommunen. Ellers har vi ikke den beste helsesituasjonen i Eidsvoll. Sykefravær i kommunen på 25- 30 prosent virker som en form for epidemi.

Overskridelser og tull med penger er ikke noe nytt i Eidsvoll. Brått ble det kjent at renseanlegget i Bårlidalen var blitt 50 millioner eller 100 millioner dyrere enn antatt. Måneden før var alt normalt. Hva skjer? Pengerotet fortsetter for full musikk. Når kommer den neste overskridelsen?

Med dette tror ikke jeg at vi får noen utvikling å snakke om på svært lang sikt. Rådmannen har nok å gjøre. Det snakkes og snakkes om utvikling av Råholt og Sundet, men hvor mye kommer til å bli gjort, og hva for betydning vil det få for fremtidige inntekter til kommunekassa? Eller blir det flest utgifter? I Eidsvoll er man jo flinke til å fylle opp med sosialklienter. Eiendomsskatt vil føre til enda flere.

Frank IversenEIDSVOLL KOMMUNE OG VEIEN VIDERE.

DET ER IKKE NOK Å SETTE SEG NED OG BEUNDRE ALT SOM HAR SKJEDD AV POSITIVE HENDELSER I KOMMUNEN. DET MÅ OGSÅ VURDERES HVILKE MULIGHETER DETTE GIR PÅ KORT OG LANG SIKT – OG SÅ MÅ DET LEGGES PLANER.

I 2015 har vi en kommune som sliter økonomisk, men hvor infrastruktur som jernbane og veier er i ferd med å bli topp klasse i Norge. Med hovedflyplassen like i nærheten skulle dette være midt i smørøyet for å ta fatt på nye prosjekter og nye virksomheter. Jeg vil gå så langt som å si at staten og fylket direkte burde kaste seg over vårt distrikt hvis de i det hele tatt overhode mener noe med distriktspolitikk, eller har noe begrep om sådan.

Før var det mye som ble sagt om veier og bane. Det var av avgjørende betydning at vi fikk gode veger for framføring av varer og tjenester. Men, det var også noen ønsker om utvikling av handel, næringsliv og arbeidsliv i bygda. Endelig kunne man etablere seg utenfor Oslo. I dag er det ganske annerledes. Oslo er ikke lenger en industriby. På samme måte har mye av den industrien som dominerte Eidsvoll forsvunnet. Varehandelen har tatt over og hele bygda er ikke tatt i bruk.

Hvorfor er det så om å gjøre å ha arbeidsplass og hjemsted nær hverandre? Jo, med mye og variert næringsliv, både varehandel, produksjon og kunnskapsbedrifter vil vi få mange flere mennesker med ideer om nye og spennende muligheter vi ellers bare kunne drømme om. Ville det ikke være bra om det i tillegg befant seg i Eidsvoll kommune? Før i tiden hadde vi ulike håndverksfag som ble praktisert av flere svært dyktige mestere på sitt område. Men, det viste seg at flere av disse var de rene tusenkunstnere når det gjaldt. De fant løsninger fordi de kombinerte kunnskap og erfaring på en fordelaktig måte.

Det er ikke tvil om at Eidsvoll savner arbeidsplasser innenfor egen kommune. Mange pendler til og fra Ullensaker og Oslo. Ullensaker har dratt store fordeler av hovedflyplassen. Men det er også en kommune som har en holdning at alt skal kunne gjennomføres. I Eidsvoll ble det aldri noen effekt av at Gardermoen ble hovedflyplass bortsett fra at mange fikk jobb å pendle til. Det kan ikke sees som negativt at flere får jobb i nabokommunen, men hvorfor skal vi nøye oss med det?

Eidsvoll er en vekstkommune. Hvem er det som flytter hit? Det er en stor andel sosialklienter, noe som betyr økte utgifter i en kommune som sliter med å få i sammen et budsjett. Nå er det på tide å snu utviklingen ved å få inn mennesker fra flere sosiale lag. En måte å gjøre det på er å ha arbeidsplasser tilsvarende kompetanse og utdanning. I stedet har det blitt lagt ned et lokalsykehus mens et annet spesialsykehus er i ferd med å forsvinne. De som arbeidet/arbeider der vil kanskje fortsette å bo i Eidsvoll. Men, kommunen har blitt fattigere på høyt utdannet arbeidskraft.

Hvorfor har det ikke blitt gjort noe i å legge forholdene til rette for større nye arbeidsplasser? Det burde være nok med en velkomstpakke og oppfølging fra dedikerte personer i kommunen. Hvis Ikea melder sin ankomst må kommunen gjøre hva den kan for å få en så effektiv saksbehandling som mulig slik at giganten kjenner seg velkommen. Det vil igjen gi viktige signaler til andre som måtte tenke på å etablere seg.

Jeg ser for meg at det langsmed E6 kan komme nye og spennende prosjekter, både i Ormlia og nordbygda. Både politikere og administrasjon må stå på for hele bygda, både nord og syd, samt Sundet og Råholt for å utnytte alle ressurser til beste for en positiv utvikling. Ta hele bygda i bruk! Ett sted å begynne er i kommuneadministrasjonen. Gå over fra bare å se problemer til å finne løsninger. De som vil etablere seg må møte en saksbehandling som ikke er alt for kronglete og i verste fall stopper opp.

Frank IversenTre spørsmål til ordføreren.

Følgende tre spørsmål er sendt til ordfører Einar Madsen - og som ønskes besvart i forbindelse med kommunestyret tirsdag den 8. april. Disse spørsmål er også sendt til EUB og RB.

Disse spørsmål er knyttet til kommunens meget anstrengte økonomi.

1. Hva er status på salg av kommunale eiendommer, som allerede ble vedtatt skulle selges i kommunestyret den 6. desember 2011?

2. Etter tilbakemeldinger underetegnede har mottatt, kan det ta både uker og måneder før ny innflytting i kommunale leiligheter skjer. Ved raskere tildeling/innflytting av nye leietakere, vil dette bidra til å styrke kommuneøkonomien. Hvorfor tar det ofte altfor lang tid før tildeling av ledige leiligheter skjer?

3. Ved å stenge kinoen Panorama, gir dette et svært uheldig signal både til innbyggerne og de som ønsker å bosette seg i kommunen. Kulturkommunen Eidsvoll mister enda et tilbud både til voksne og barn, noe som er svært uheldig. Etter det jeg forstår, er det forsatt tre års nedbetaling igjen på kinoutstyret. Hva blir egentlig netto besparelse ved å legge ned kinodriften i Eidsvoll?

John H. Retterås
leder
Eidsoll Demokratiske BygdelisteMerkelig strategi fra LHL.

Generalsekretær Frode Jahrens svar til undertegnede vedr. LHL's sykehusplaner nord for Jessheim genererer følgende bemerkninger:

Jahrens innlegg (den 30. sept.) svarer ikke nevneverdig på mine påstander.

For det første sier Jahren at det er svært uvanlig at en representant (underforstått, en politiker og kommunestyrerepresentant) for en vertskommune angriper et selskap eller en oganisasjon på denne måten. Han antyder at "resultatet kan bli" at det f.eks. kan komme en videregående skole i hjerteklinikkens lokaler i Feiring. Kun antagelser, ingen garantier eller forpliktelser. At Jahren ikke er kjent med at "andre politikere i noen kommune i Norge som har valgt en slik tilnærming" oppfatter jeg som en ubegrunnet påstand og at det i så fall er på høy tid at "noen sier i fra". At det politiske miljø i Eidsvoll er servilt i forhold til denne saken, er bare sørgelig. Det dreier seg om Norges beste sykehus og over 200 arbeidplasser. At Nittedal kommune ikke er mer engasjert, må være deres vurdering, men Glittre-klinikken er det nest beste sykehus i landet. Disse to sykehusenes status og renomé kan dokumenteres (og som du, Jahren er kjent med).

For det andre sier ikke Jahren noe om at det skal være bedre å leie arealer til et nytt sykehus med ca. 90 millioner kr i årlige leieutgifter (som har en "lei tendens" til å øke) enn å være herre i eget hus - og å ha kontroll med kostnadene over tid. Dersom de årlige utgifter er på 40 millioner kr for å drifte Feiring og Glittre stemmer, ligger det investering i vedlikehold, drift, oppdagradering og investering i nytt, moderne utstyr i disse kostnader. Dette er kostnader som man heller ikke slipper unna i nye, leide lokaler. Det skal helt sikker investeres i nytt utstyr i nye lokaler, noe som er helt naturlig, og som også har sin pris.

Jahren sier at det er ikke noe gigantsykehus som planlegges. Arealet tilsvarer dagens Feiring- og Glittreklinikker. Ja, men disse bygg og eiendommer eies av LHL. I det nye bygget får LHL en leieavtale - til langt mer ennn dobbelt av dagens årlige utgifter. De fleste virksomheter I Norge (også privatpersoner) mener nok at det er bedre å eie enn å leie.

For det tredje nevner ikke Jahren de nye pasientgrupper. Hvor de kommer fra, og som andre spesialsykehus ikke kan behandle?

Støyproblematikken berører heller ikke Jahren med et ord. Det er ille nok i dag - og verre blir det ved en evetuell framtidig tredje rullebane på Gardermoen.

Til slutt: Normalt når en virksomhet har nye planer (utvidelser/nybygg over en viss størrelse og konsekvenser for virksomheten, noe som dette prosjektet utvilsomt har), er det vanlig å ha et forprosjekt, til en meget lav kostnad. Blir det gitt "grønt lys" til å gå videre med dette, settes det i gang med et (hoved)prosjekt, med målsetning om å realisere forprosjektets planer. Ikke som i dette tilfellet her - her er det satset alt på et kort (kostnad 12 millioner kr).

Dessuten, landsstyret sa "ja" til å vurdere planer, ikke å realisere planer, tidligere i år?!

John H. Retterås
leder
Eidsoll Demokratiske BygdelisteGalematias fra LHL.

Den 5. oktober skal et ekstraordinært landsmøte for LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) ta stilling tll om LHL skal leie seg inn i et gigantsykehus til 1,1 milliard kr, som er planlagt bygget nord for Jessheim.

Det er estimert leieutgifter på ca. 90 millioner pr. år, som skal tas inn igjen ved at LHL skal utvide tjenestetilbudet, til å gjelde nye pasientgrupper. Foruten hjerte- og lungemedisin, skal det nye sykehuset drive med kreftbehandling, smertelindring, småkirurgi og livsstilsrelatert helseproblematikk.

Her er det visst store penger å hente, påstår generalsekretær Frode Jahren.

Det som det ikke stilles spørsmål om, er om det virkelig er så lett få få nye pasientgrupper. Vi har allerede spesialsykehus som ivaretar disse sykdomsgrupper. Fra hvor, eller hvem skal LHL "ta" de nye tjenestene - eller hvem skal "gi ifra seg" disse tjenestene? Eller kommer flere nordmenn til å bli sykere, slik at det er behov for disse tjenester, i tillegg til de sykehus som tilbyr disse tjenester i dag? Er det et umettelig marked??

Hvem skal finansiere disse tjenestene?

LHL har til i dag hatt betydlige inntekter fra frivillige givere. Med disse gigantomani-planene er det mange givere som nå ikke ønsker å bidra mer til LHL.

At halvparten av fjorårets overskudd er brukt til utredning sier også litt om hvordan planleggingprosessen har foregått.

"Skal LHL utvikle seg videre, må det skje under ett tak", uttaler leder i LHL.

Når ble det forkastelig å ha spesialsykehus? Det må igjen understrekes at Feiringklinikken og Gliitrklinikken er rangert som henholdsvis nr. 1 og 2 blant sykehus i Norge, når det gjelder kvalitet på tjenestetilbud og pasienttilfredshet.

Påstander om at LHL har 40 millioner i årlige kostnader for å drifte Feiring og Glitte kan det også stilles spørsmål ved - like så smye som oppgraderingsbehov på et par hundre millioner innen en 10-års pereiode?!

Det nye sykehuset blir jo liggende meget støyutsatt - og virkelig ille blir det om en planlagt 3. rullebane kommer. Det gjelder å tenke langsiktig, generalsekretær Jahren.

Et gammelt ordtak heter: "Skomaker, bli ved din lest".

John H. Retterås
leder
Eidsoll Demokratiske BygdelisteEt innlegg fra en som ikke er medlem, men som har tanker om Eidsvoll han vil dele

Framtid i nord og sør – framtid i hele Eidsvoll.

Hvor i all verden var Eidsvoll da Gardermoen kom? Vi fikk en jernbanestasjon med betjening som forsvant etter kort tid. Hva med utbyggingen i Ormlia? Minnesund er i samme situasjon med E-6 like i nærheten av næringsområdet. Men, vi trenger ny næringvirksomhet. Boligbygging i stor stil må igangsettes, men Eidsvoll skal vel ikke bare bli en sovekommune? Eller er det det vi vil ha? Vi er heller ikke garantert at de høytlønte er de som først og fremst flytter til kommunen om de kommer til ny bolig.

Jeg mener at hvis folk hadde sitt arbeide ikke langt fra der de bodde så unngikk vi pendling i stor stil, samtidig som vi lettet presset på Oslo. Men vi trenger en kommune som sier ja til utbygging og ikke møter de som ønsker å gjøre noe med en kald skulder. Det er vel grenser for hvor lenge noen gidder å stange i veggen.

Hva jeg ikke skjønner er at kommunen ikke har gjort noe med en utvikling der mye har gått bakover. Selv om man til tider må regne med omstillinger, oppsigelser og endringer i næring og infrastruktur virker det som om at alt mulig er i ferd med å forsvinne. Hvordan kan man gå rolig til sengs og se på at flere hundre arbeidsplasser bare forsvinner? Stensby Sykehus er lagt ned og Feiringklinikken står for tur. I Bønsdalen var det mye industri før. Nå er omtrent ikke noe igjen.

Da riksvegen ble lagt om forsvant mange arbeidsplasser. Det var gatekjøkken og bensinstasjoner. Som en skjebnens ironi hadde vi 5 bensinstasjoner på Minnesund før. Det var både butikker, bank og postkontor med jernbanestasjon. Da kunne noen ha startet opp planene for en by – for da var grunnlaget der. I stedet virker det som om de fleste har sittet på gjerdet med et håp om at noe skal skje. I de fleste tilfeller skjer det ikke noe som helst.

Det er greit å ha Langset som et boligområde. Men næringsområdet er på Minnesund. For ordens skyld: Minnesund heter stedet – det er postadressen, mens Langset er kirkesognet. Derfor hadde vi et kommunelokale som nå er solgt. Det blir feil for meg å se et blått skilt med Langset i hvite bokstaver da det er forbeholdt poststedet. Alle andre steder i landet indikerer et slikt skilt poststed.

Sundet fikk en endring i trafikkbildet da Rubis ble flyttet til Holstangen. Passasjerer kan ikke gå på bussen i Sundet etter en slitsom handlerunde, men må vente på en holdeplass. Da tar folk heller bilen – og drar til Råholt.

Det er bra at debatten har kommet i gang og at noen politikere har våknet. At kulturtilbudet er strypt og tjenester forsvinner mens kommunen befinner seg blant de fattigste i landet må være flaut når vi går inn i jubileumsåret for grunnlovsbygda.

Frank Iversen
MinnesundNedbygging av Lundsjordet.

Hvilken myndighet i Eidsvoll kommune har gitt konsulentfirma Sjåtil & Fornæss oppdrag med å planlegge bebyggelse på hele Lundsjordet, med det resultat at dagens bomiljø raseres?

Minst 4-5 hus skal rives og det resterende bomiljø blir ødelagt av tett, nær og høy bebyggelse. Inntil 1000 boenheter skal bygges, som vil huse ca. 3000 mennesker?

Det er for lettvindt å hevde at statlige myndigheter (ved fylkesmann) setter slike krav. Like lettvint er det å utsette bygging på Lundsjordet, som Ventres leder Kjersti Almåsvold hevder (EUB den 19. august). Utviklingen rundt Gardermoen (nærhet og marked) tilsier utbygging. Utviklingen sprer seg som ringer i vannet.

Helt uaksepttabelt er det også, som ordfører Einar Madsen hevder (EUB den 17. august), at berørte skal få anstendig oppgjør. Hva snakker vi om da? 15 millioner kroner? Hvor skal ordføreren ta de pengene fra? En tom kommunekasse?

At det skal være knutepunktbebyggelse, med stor utnyttelsesgrad, er det rimelig enighet om - og særlig når det dreier seg om nedbygging av matjord. Men ved utbygging MÅ det tas hensyn til eksisternede bebyggelse og respektere de som bor der. Denne behandling av beboerene er ikke bare uhørt, men også uakseptabelt.

I Grunnloven av 17. mai 1814 ble rettssikkerhet og eiendomsrett lovfestet for alle borgere. Det er tragisk å tenke på om flertallet i kommunestyret skal vedta dagens utbyggingsplan slik den nå foreligger - og dermed frata huseierene sine rettigheter pga. servile kommunestyrerepresentanter.

Dette kan faktisk skje i jubileumsåret (Grunnloven 200 år) 2014 - i Grunnlovsbygda!

John H. Retterås
kommunestyrerepresentant
Eidsoll Demokratiske BygdelisteVenstre og Kontrollutvalget.

Venstres Per Aage Pleym Christensens innlegg i EUB som "svar" på mitt tidigere innlegg om Venstres gjentatte synspunkter om Kontrollutvalgets sammensetning, krever noen kommentarer. Det er tydelig at Venstre ønsker å mistolke og å tillegge andre synspunkter, som det ikke er grunnlag for.

Kort vil jeg bemerke:

Jeg har IKKE dårlig samvittighet i forbindelse med stemmegivningen til kontrollutvalgets sammensetning. Fortsatt er lederen i utvalget fra Høyre (noe som tydeligvis ikke har noen relevans for partiet Venstre)!

Jeg skrev IKKE at "Å stemple Venstres fokus på kontrollutvalget som "gubbekrangel". Les mitt innegg rett: "Gubbekrangel" var myntet på den generelle politiske diskusjonen i Eidsvoll.

Pleym Christensen er bekymret for at kontrollutvalget skulle ta opp omorganiseringen i kommunen som en sak! Han stiller spørsmål om ikke det er å politisere kontrollutvalget. Alle saker som behandles/løses administrativt er jo tuftet på politiske beslutninger og vedtak. Hva er politisering av saker, Pleym Christensen? Slik kan kan altså Venstre vrenge og vri - og lage problemstillinger.

Ikke å tolerere - nærmest stigmatisere - en navngitt person fra et opposisjonsparti, som Venstre ikke godta som kandidat (varamedlem) i utvalget, er ikke mindre enn uhørt - for ikke å si, en uakseptabel reaksjon. Hvilke representanter de ulike politiske partier ønsker til de ulike verv, må de selvfølgelig selv bestemme.

Pleym Christensen skriver at arbeidet for åpenhet og innsyn hører til Venstres beste tradisjoner.

Da må jeg stille spørsmålet: Hva med toleranse og respekt? Det hører tydeligvis ikke hjemme i Venstre - i alle faill ikke hjemme i Eidsvoll Venstre.

John H. Retterås
kommunestyrerepresentant
Eidsvoll Demokratiske BygdelisteKjøp av Stensby Sykehus

I EUB den 22. juni kunne vi lese at ordfører Einar Madsen er klinkende klar (!) vedr. seriøst å vurdere kjøp av tidligere Stensby sykehus! Dette er IKKE en god idé. Dette er kun et populistisk forslag.

For det første må Eidsvoll kommune vurdere sin eventuelle investering i et så stort bygg i forhold til kommunens økonomi. For det andre kan ikke kommunen kjøpe et bygg den ikke vet hva den skal brukes til. For det tredje må kommunen vurdere nytteverdien i en så stor investering.

Vi leser snart daglig at kommunen sliter med for få sykehjemsplasser. Jeg må da minne ordføreren om at vi stadig har Feiring aldershjem, som står tomt! Denne kommunens eiendom koster "nesten ingen ting" å settes i operativ stand igjen - den kan tas i bruk nær sagt, umiddelbart!

Sist, men ikke minst, må kommunen undersøke avtale/klausul knyttet til Stensby sykehus: Denne eiendom ble gitt som gave fra kammerherre Haaken Larpent Mathisen ved oppstart i 1913, til Eidsvoll kommune. Senere ga Eidsvoll kommune bort Stensby til Akershus fylke i 1967!

Når nå fylket, eller er det Ahus (?), som eier Stensby - skal selge eiendommen, må det være rett og rimelig at denne gis tilbake til sin rettmessige eier, om det nå er Eidsvoll kommune - eller familien Mathisen.

John H. Retterås
kommunestyrerepresentant
Eidsvoll Demokratiske BygdelisteFakturering av vann til næringsvirksomhet i grenseområdet Eidsvoll/Ullensaker kommuner.

Det vises til kommunestyret den 6. desember 2011, sak PS82/11 "Forvaltningsrevisjonsprosjekt - selvkost vann", der undertegnede stilte spørsmål til administrasjonen, med henvisning til vedlagte rapport til saken (med samme navn). Rapporten er utarbeidet av Øvre Romerike Revisjonsdistrikt.

På side 42, fjerde avsnitt står det: "Ullensaker kommune har også noen abonnenter i Nannestad kommune. Ellers har kommunen avtale med Eidsvoll om å utveksle vann når det trengs, i tilknytning til en næringsvirksomhet. Kommunene har ikke fakturert hverandre for dette".

Spørsmålene som ble stilt var: Hva innebærer denne avtalen for kommunene? Hvordan fungerer denne avtalen i praksis? Gir Eidsvoll kommune bort vann til Ullensaker uten å ta seg betalt - eller motsatt? Til hvilken kommune betaler næringsvirksomheten sin vannavgift - og sin kloakkavgift? Eidsvoll eller Ullensaker?

Undertegnede og en representant til fra Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste tok opp spørsmålene med Arne K. Haugen, representant i Kontrollutvalget den 2. februar, som lovet å følge opp, siden undertegnede ikke hadde fått noen tilbakemelding fra administrasjonen. Etter det vi erfarer, venter også Arne K. Haugen fortsatt på svar.

Vi håper på en snarlig utredning/avklaring i ovennevnte sak.

John H. Retterås
Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB)Spørsmål til ordfører

Spørsmål til kommunestyremøte 30.04.13.

De budsjettmessige kutt innen skolesektoren fra juni 2013, medfører redusering av antall lærere.
Hvordan mener Ordfører at opplæringstilbudet skal opprettholdes - og at det kvalitative nivået i barneskolen skal heves ved denne innsparing?

John H. Retterås
Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste

PS! Det jeg mener med spørsmålet er at: Når vi reduserer antall lærere for å tilfredsstille vedtatt budsjettkutt innen skolesektoren, hvordan vil da Eidsvoll kommune kunne klare å høyne kunnskapsnivået i skolen - og å få bedre faglige resultater blant elevene - når Eidsvoll-skolene ligger under gjennomsnittet, sammenlignet med andre skoler både lokalt, regionalt og nasjonalt?
Vi har her et innlegg fra en som ikke er medlem, men som deler vårt syn på Feiring aldershjem

Feiring aldershjem fremdeles i koma.

Jeg hadde forberedt meg på å skrive en nekrolog over Feiring aldershjem, men etter kommunestyrets behandling av saken på møtet den 11.desember 2012 må jeg bare konstatere at alderhjemmet fremdeles ligger i koma der det nå har ligget i snart 4 år. Men for at jeg ikke skal dø før aldershjemmet, skriver jeg nå denne nekrologen.

Det begynte i 1955 da det kom en gavesjekk på 1.742 kroner til Feiring kommune som var innsamlet og undertegnet med Nordfeiringer .
Litt senere ga en eldre dame ved navn Anna Stigrsand alle de midler hun hadde spart sammen gjennom et langt liv for at Feiring kommune skulle bygge et aldershjem.

Det var imidlertid en stor sak for Feiring kommune som hadde bygget ny skole for hele bygda i 1958-60. I 1961 ble saken for første gang behandlet i herredsstyret, og det endelige vedtak om bygging ble gjort i 1963, finansiering var ordnet og bygging kom straks i gang. Hele bygget kostet den gang ca. 1,3 millioner kroner. Ja, slik var det den gang vi hadde mye mindre penger, men mye bedre råd. Driftsmidler var ikke avsatt slik at beboere flyttet først inn i januar 1965.

I sin barndom og unge år fungerte alderhjemmet som en trygg og god bolig for beboere fra hele Eidsvoll kommune, der de fikk bo helt til sin død, eller så lenge de ønsket. Denne trygghet gjaldt også for beboernes pårørende. Pleien og trivselen var 1. klasses, ja, når det var nødvendig med intravenøs behandling, ble dette også gitt på stedet.
I det hele fungerte hjemmet som et fullverdig sykehjem.

På slutten av 1990-tallet kom regjeringens plan om stor satsing på eldreomsorgen, deriblant satsingen på enroms plasser i sykehjem og aldershjem. Til denne satsing bevilget Stortinget 30 milliarder. Foran kommunevalget i 1999 fikk en lokal senterpartikandidat utarbeidet planskisser for utvidelse og rehabilitering av aldershjemmet og fikk disse planene inn i sitt partis program. En slik utbygging/rehabilitering ville ikke ha kostet Eidsvoll kommune noe, da Staten ga store tilskudd til tiltaket og betalte renter og avdrag på nødvendige lån. Planene ble ikke vedtatt til tross for at kommunestyret den 13.12.1999 hadde gjort slikt vedtak:

”Hovedutvalget for helse – og sosialsektoren bes vurdere en utbygging av Feiring aldershjem for å utnytte de gode statlige støtteordninger som finnes. På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen bes hovedutvalget også vurdere å bygge ut Feiring aldershjem i stedet for de 20 planlagte omsorgsboligene i 2002 .” Videre vedtok kommunestyret den 19.03 2001: ” Rådmannen bes innarbeide en oppussing av Feiring aldershjem og påbygg av inntil 14 nye sykehjemsplasser i kommunens samlede søknad om finansiering av omsorgsboliger og sykehjemsplasser som sendes Husbanken innen fristens utløp 30.06.2001.” I brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 20.08.2002 prioriterer han Eidsvoll kommunes søknad slik.

 • Feiring aldershjem, ombygging – 27 sykehjemsplasser
 • Vilberg – 6 omsorgsboliger
 • Fagerhøy – 6 omsorgsboliger
 • Vestenga – 3 omsorgsboliger

Den 07.10.2002 omgjør kommunestyret sitt tidligere vedtak og fatter nå slikt vedtak: ” Feiring aldershjem opprettholdes som aldershjem og rustes opp innenfor en kostnadsramme på inntil 7 millioner kroner.” Disse midlene var inne i budsjettet for 2003, men noen opprusting ble ikke foretatt. I følge Handlingsplan for eldre 2000 – 2003 og de budsjettall som der er oppgitt, var prisen pr. år pr. beboer på Vilberg helsetun ca. 361.000 og for Feiring aldershjem ca. 243.000.

I 2008 kom den såkalte RO-rapporten, en analyse av pleie- og omsorg, Eidsvoll kommune. Denne rapporten ble behandlet av kommunestyret den 11.11.2008 der pkt. 4. lyder: ”For øvrig tas den fremlagte analysen fra RO om pleie- og omsorgstjenesten til orientering.” Hovedutvalget for helse og sosial hadde forut for kommunestyret behandlet planen den 20.09.2008 der avsnittet om Feiring aldershjem lyder:

Vedtaket om nedlegging av aldershjemmet i Feiring iverksettes som planlagt. Eidsvoll kommune søker etter frivillige ressurser som ønsker å kjøpe bygningsmassen under forutsetning av at det skal utvikles tilpassede boliger for utleie og/ eller salg til personer med behov for tilrettelagt bolig og behov for ambulante hjemmetjenester.

Ved gjennomgang av kommunestyrets saker fra slutten av 2006 og frem til i dag, finner jeg ikke noe eget vedtak om nedlegging, slik at dette vedtak må vel være innbakt i en eller annen sak eller fattet av et annet organ. Den planlagte nedleggingen var særlig dårlig timet da den ble gjennomført midt på vinteren i februar 2009 til fortvilelse og mye gråt blant beboerne og ansatte. Aldershjemmet gikk med dette inn i en langvarig koma.

I juni 2009 gjorde kommunestyret slikt vedtak som gjaldt Feiring aldershjem:

 • Arbeidsgruppen utarbeider en tilstandsrapport med anslåtte rehabiliteringsbehov.
 • Arbeidsgruppen utarbeider fremtidig bruk for eldre og andre grupper med særlig behov, Jfr. Handlingsplan og budsjett for 2010 – 2013.
 • Arbeidsgruppen legger frem en innstilling til kommunestyret innen 1. november 2010.

Den omtalte arbeidsgruppen la fram en tilstandsrapport og innstilling. Tilstandsrapporten hadde slik konklusjon:

"Bygget fremstår som solid uten store skader, men med normal slitasje.”

Den 19.11.2010 gjorde kommunestyret følgende vedtak:

 1. Tidligere Feiring aldershjem bygges om til 9 omsorgsboliger.
 2. Ombyggingen innarbeides i budsjett- og handlingsplan for 2011. – 2014.
 3. Omsorgsboligene forbeholdes i hovedsak eldre.
 4. Kommunens driftsutgifter, renter og avdragsutgifter dekkes gjennom husleie og botilskudd.

Gjennom hele denne lange prosses har administrasjonen unnlatt å gjennomføre kommunestyrets vedtak og eller tatt opp igjen eksisterende vedtak for å få endret disse. Dette selv om kommunestyret har vedtatt og avsatt midler til tiltakene.

Eidsvoll kommunes håntering av prosessen med Feiring aldershjem kan godt sammenlignes med den håntering som A-hus har gjennomført overfor Stensby sykehus.

Det er vel utopisk å tro at undrenes tid ikke er forbi, slik at Feiring aldershjem kan våkne opp fra koma til glede for eldreomsorgen og gi svært tiltrengte arbeidsplasser.

Kjell Arne Melby.Gretne gamle gubber?

Gjennom en lengere tid har vi lest om gretne gamle gubber i Eidsvoll-politikken.

Opphavsmannen for problemstillingen er unge (!) Anders Klaseie, kommunestyrepolitiker fra Sp, som reiste spørsmålet senhøstes i forbindelse med uenigheten/bruddet mellom Sp og Ap tidligere i fjoråret.

Siden en av "hovedpersonene" er å finne i hans eget parti, hadde det vært mer naturlig å rette oppmerksomheten mot eget parti framfor å gå bredt ut og nærmest sigmatisert alle eldre politikere.

Deretter burde Sp skværet opp med sin tidligere samarbeidspartner - og etter hvert - politisk hovedmotstander Ap. Amund Venger (Sp) har sogar tibudt seg å stille opp på et medlemsmøte i Ap for å belyse uenighet og det han ser på som tillitsbrudd mellom Sp og Ap.

Å bruke uttrykket hevnaksjon, som noen politikere gjør, når det er bred enighet om å redusere varaordfører Terje Teslos (Sp) stilling fra 40 % til 20 %, blir rett og slett for dumt! Dessuten bidrar nettopp slik språkbruk og argumentasjon til å "helle bensin på bålet". Jeg ser på denne stillingsreduksjon som helt naturlig av to årsaker: Ordfører Madsen har hatt et års "opplæring" med ekstra støtte fra Teslo og ingen ting tilsier videre behov for en 40 % varaordførerstilling. I så fall kunne den forsvares mht. proaktiv politiske innspill og saker, noe jeg ikke har registrert.

Skulle det være noen gretne gamle gubber i kommunestyret, må det være langt mindere enn én håndfull!

Jeg tillater meg derfor til å underskrive som:

En av mange blide (!) gamle gubber i Eidsvoll kommunestyre:
John H. Retterås
Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste
Følgende brev ble sendt til EUB, Romerikes Blad og Dagsavisen med kopi til Østlandssendingen, Siv Jensen og Carl I Hagen:

Hva slags politisk støtte har befolkningen og ansatte på lokalsykehuset på Øvre Romerike for å beholde Stensby Sykehus?

Den første kampen om Stensbys opprettholdelse var i 1995. Den ble arrangert av Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB).
Samtlige ordførere på Øvre Romerike var tilstede og slo ring om Stensby. Tilstede var også stortingsrepresentant Anneliese Dørum fra Arbeiderpartiet. Hun var en dyktig og svært god representant for Øvre Romerike.

Bilde av deltakere i stensbyaksjonen 1995Ordfører i Eidsvoll Thor Solberg (Ap), ordfører i Ullensaker Ole Korslund (Ap), ordfører i Gjerdrum Jan Kjærstad (Ap), ordfører i Hurdal Bjørn Sandberg (Ap), Olav Granberg (EDB) og stortingsrepresentant Anneliese Dørum. (Ap) (foto: Hallgeir B. Kjelstad)

Nå skriver vi 2012, og den kampen som pågår nå er det de ansatte ved Stensby som tok initiativet til. Så langt er det bare Pensjonistpartiet i Eidsvoll og Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste som lokalt støttet de ansatte. FrP sentralt ved Siv og Carl er gode støttespillere. De gjør en fantastisk jobb.
Lokalt er de stille. Så langt har vi bare hørt resignasjon og oppgitthet fra Arbeiderpartiet og Høyre. De øvrige partiene i Eidsvoll, Sp, V, SV og KrF, er tause.

Hilsen
Styret i Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB)
(John H. Retterås, Gudbrand Bræk, Marit Lian, Lars Anders Aas, Olav Granberg, Magnar Trondsgård og Bjarne Paul Nerby)Åpent brev til Helseministeren

Kjære Helseminister

Er du både blind og døv og er er du handlingslammet?
Jeg må skrive et åpent brev til deg på denne måten, da jeg ikke kjenner deg personlig. Og du kjenner nok ikke meg personlig heller. Jeg er en av de mange som du nok ikke bryr deg om i striden for å bevare Stensby Sykehus i Eidsvoll som eget sykehus.
Ja, du er alt i ferd med å legge det ned. Men hvor skal de som er pasienter der idag ta veien?

Til korridorene på A-hus? Men der er det jo fullt allerede. Der har jo du og andre i Helse-Sør Øst lagt en rekke pasienter allerede. Som du overtok fra Oslo.160 000 stykker.
Og hva med de 100 som arbeider på Stensby idag?Vil de flytte til A-hus?Og begynne å pendle?

Og røntgenavdelingen, hva med den?Den blir vel også nedlagt?
Billigere sa du? Det regnestykket har vi ikke sett enda. Og vi kan regne vi også. Har til og med vært på universitetet og lært det. Og at det blir billigere tror vi ikke noe på.
Trolig blir det dyrere.
Og at du ikke kan gjøre noe? Det tror vi heller ikke noe på.
Vi som har sett deg bruke makt vet at du har makt. Det har vi sett.

Vi i partiet du aldri har hørt om-EDB-Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste tror ikke du er hverken døv eller blind eller handlingslammet:
Så derfor må du sørge for at Stensby Sykehus i Eidsvoll ikke blir nedlagt. Det er enda tid.
Eller vil du skuffe de 10 000 som har signert på oppropet om å bevare Stensby Sykehus?
Og sørge for at vi ikke får oppleve 100-årsjubileet for Stensby i 2013?
For det vil du vel ikke?Du og Jens.
Det tør dere vel ikke i et valgår?

Bjarne Paul Nerby
EDB
SekretærStensby sykehus – ved veis ende?

Stensby sykehus legges ned tross korridorpasienter på AHUS! Det skal spares penger! Norge er det rikeste land i verden (per capita), men Helse Øst har ikke "råd" til å ta vare på de syke som trenger behandling!

Det har dukket opp flere saker den siste tiden i region Helse Øst, dødsfall som beviselig har skjedd pga. sviktende/manglende behandling, primært pga. for liten kapasitet/underbemanning. 5-6 tilfeller på AHUS, 10 tilfeller i Oslo. Dette er jo helt forferdelig – grusomt – at folk dør pga. omorganisering/kapasitetsproblemer/elefantsyke i sykehusverden.

Oppe i alt dette har kostnadene ved AHUS i år blitt redusert med 250 millioner kroner. Neste år skal de ytterligere reduseres med 150 millioner.

Man må spørre seg: På hvilket grunnlag utarbeides budsjettene - som tydeligvis aldri er i samsvar med driften? På hvilket grunnlag må budsjettene i etterkant kuttes? Er budsjettarbeidet utført på grunnlag av tidligere erfaringstall – eller er det bare ut fra «tenk på et tall»? Hvor realistiske er budsjettene i utgangspunktet?

Uansett, så er det pengemakta (storkapitalen – eller statskapitalen) som rår. Jeg må igjen spørre: Hva er motivet? Hvem skal sykehusdriften være til gavn for? For de som skal spare penger? Hvem er de? Hva skal de bruke pengene til? Rikspolitikerne? Stortinget? Regjeringen? Skal ikke politikerne virke på vegne av – og til folkets beste?

Dette får meg til å bringe spørsmålet videre til lokalpolitikerne – og særlig til de som har direkte tilknytning til regjeringspartiene. Lokalt sitter disse politikerne «med henda i fanget» og sukker, og konstatere at «det er trist og vemodig» at Stensby skal legges med! Hva skal vi med slike servile politikere? Administrasjonspolitikere trenger vi ikke. Vi har profesjonell administrasjonsfolk. Vi må ha politikere som også lokalt taler folkets sak – og er til for innbyggernes beste!

Stensby sykehus må bevares. Det dreier seg både om 100 arbeidsplasser og trygghet for folk til å overleve i sykehusvesenet!

John H. Retterås
Leder / kommunestyrerepresentant
Eidsvoll Demokratiske BygdelisteFeiring aldershjem – et bygg i forfall

Å la et så solid bygg forfalle er vandalisme! Hvem har ansvaret for at dette skjer?

Etter befaring på stedet sammen med lederen for Feiring Pensjonistforening er jeg både frustrert og harm. Bygget har vegger og etasjeskiller i armert betong og i murt tegl, som innebærer en varig konstruksjon, under forutsetning av forsvarlig ettersyn og vedlikehold. Altså en konstruksjon som krever mindre vedlikehold enn mye av det som bygges i dag.

bilde av Feiring Aldershjem utenfra

Har vi virkelig ikke råd til å ta vare på offentlige solide bygninger i dette landet, - og så slår vi om oss med frasen at vi lever i verdens rikeste land?

Det er nå ca. 3,5 år siden beboerne i bygget ble tvangsflyttet til Vilberg på kaldeste vinteren. Etter den tid, har det skjedd et forfall, og det kan se ut som ingen har tatt helhetlig ansvar for å ta vare på verdiene i bygget.

Eksempler

På et vaskerom var det lekkasje i skjøten på et vannrør under en servant. En tynn dusjstråle spruter ca. 2 m ut på gulvet. Heldigvis er det sluk i gulvet, men malingen på murveggen bak røret buler ut som en ballong på grunn av inntrenget fukt. vannlekkasje under servant

En pulverslukker er tømt ut i flere rom i underetasjen mot syd. (Hærverk – utført av senere beboere) Ingen har hittil tatt ansvar for rengjøring av pulveret, som tråkkes ut over hele bygget.
hærverk

Uten å gå i detalj, er min vurdering som følger:
Bygget trenger oppussing og et regelmessig vanlig vedlikehold, samt nytt ventilasjonsanlegg.
Med forsvarlig vedlikehold og drift, vil man kunne ha et godt bygg i 100 år framover.
Sentralvarmeanlegget er ikke vurdert, men det er store verdier i bygget som må taes vare på, bl.a. et ”nesten nytt” kjøkken med utstyr i rustfritt stålRO rapport, august 2008

Rapporten fra ”Ressurssenter for omstilling i kommunene” (RO), virker ikke særlig tillitsvekkende vedr. bygningstekniske forhold, - Sitat: ”ROs rådgiver besøkte Feiring Aldershjem under befaring 11. juni. ROs rådgiver har ikke bygningsteknisk kompetanse, men mener likevel at bygningsmassen ved Feiring Aldershjem ikke vil være egna i årene framover som arena for beboere med behov for tilrettelagt boform samt tilsyn og pleie, uten vesentlig ombygging og renovering”. – Uten ”bygningsteknisk kompetanse” – men likevel uttaler man seg. Det er vel forøvrig nok personell i Eidsvoll som innehar slik kompetanse.

Hvorfor kan det ikke være pleiehjem i Feiring? Årsregnskap 2008 viser et netto driftsresultat for Feiring Aldershjem på 8,747 mill kr. Med 26 plasser gir det kr. 336.642 pr. plass pr. år – og en pasientdøgnpris på kr. 922,-. Tilsvarende for Vilberg Helsetun: 52,810 mill kr. og 94 plasser (fult belegg – utenom de 25 plassene som fylket disponerte) – gir kr. 561,808 pr. plass pr. år – og en pasientdøgnpris på kr. 1.539,-.

Etter at Feiring Aldershjem ble nedlagt, er det i de hjemmebaserte tjenester registrert 4 turer pr. dag fra Eidsvoll til Feiring. Tur/retur tar ca. 1 times kjøretid. Kjell Arne Melby har regnet ut at det her kjøres bort ca. ett årsverk bare i kjøretid. I tillegg kommer bilutgifter. Dette kunne vært innspart dersom man hadde hatt en base i Feiring i kombinasjon med hjemmetjenestene.

Da Feiring kommune ble slått sammen med Eidsvoll pr. 1/1- 1964, hadde Feiring en ny skole og et fullfinansiert aldershjem og økonomiske aktiva. – Så blir aldershjemmet nedlagt i februar 2009, og bygningsmassen blir vannskjøttet.

Er det rart at den eldre generasjon i Feiring ”som har fulgt med i timen” er blitt harme? Vi har et ansvar for å ta vare på fellesskapets verdier i lokalsamfunnet vårt.

Ingeniør Magnar Trondsgård
(medlem av EDB)Eidsvollsmesterskap i eldreomsorg og avisdebatter

Undertegnede ønsker å komme med noen betraktninger om konsekvensene av kommunens oppsigelse av plasser ved Bøn sykehjem, som EUB blant annet har skrevet mye om. Da tenker jeg på saken med den døende kreftpasienten, og den arrogante måten posisjonen, Ap, SV og SP, håndterte denne, og andre saker på. Uten en opposisjon som sier ifra og støtter vanlig folks rettsoppfatning om hva som er god moralsk og medmenneskelig oppførsel, hadde nok trolig ikke posisjonen gjort retrett i denne godt omtalte, og umenneskelige saken. Ansvarlig redaktør prøver også nå etter beste evne å forsvare Arbeiderpartiets udugelighet med hensyn til en god helhetspolitikk i Eidsvoll.

For en del år tilbake gikk Eidsvoll Arbeiderparti imot å etablere Feiringklinikken på grunn av at de oppfattet dette som privat drift. Feiring arbeiderlag med Kjell Arne Melby i spissen, kjempet tappert for at klinikken skulle etablere seg her. Undertegnede var selv leder i Arbeiderlaget i Feiring den gangen.

Vi kontaktet Terje Granerud, som den gang var stortingsrepresentant for Ap og som satt i Helsekomiteen på Stortinget. Uten denne hjelpen hadde ikke klinikken, som nå er Eidsvolls og hele Norges mest omtalte og veldrevne sykehus, sett dagens lys. Klinikken er et fyrtårn som både private og offentlige sykehus har mye å lære av.

Samhandlingsreformen, som er i etableringsfasen, vil kreve mye av Eidsvoll. Opposisjonen, H, FrP, KrF, V og EDB, ønsket å beholde de plassene vi hadde på Bøn sykehjem og i tillegg gjøre Feiring aldershjem om til omsorgsboliger til bruk innen demensomsorgen. Men de som har makta i Eidsvoll, Ap, SV og Sp, sa nei.

I motsetning til deler av posisjonen, ønsker bygdelista i Eidsvoll at alle i bygda, også dyktige lokale forfattere, skal komme fram med sine synspunkter og meninger uten å bli angrepet av politikere som bygger sandslott i egen sandkasse.

Olav Granberg
Eidsvoll Demokratiske BygdelisteSkjønner de ikke?

Skjønner ikke de som styrer kommunen at dette går på helsa løs? Hvorfor stenger ikke Arbeidstilsynet skolen når det kommer frem at inneklima er helsefarlig? Arbeidstilsynet har midlene. Bruk dem!

Et dårlig inneklima kan virke helseskadelig på mange måter. Det kan gi synlige og målbare sykdommer slik som forskjellige typer overfølsomhet med eksem, øye- og neseirritasjon og astma. I slike tilfeller virker noe i luften vanligvis direkte på hud og slimhinner, men setter også i gang skadelige kjemiske reaksjoner i oss. Andre ganger virker et dårlig innemiljø mer indirekte ved å senke motstandskraften. Det kan for eksempel slå ut med økt tendens til infeksjoner i luftveiene. Et dårlig innemiljø kan gjøre at slik infeksjon blir alvorligere og mer langvarig.

Mekanismene kan være gjennom hemming av flimmerepitel eller ved at noen av de cellene som skal forsvare oss, blir hindret eller svekket. Mange plager som skyldes innemiljø kan ikke sees utenfra, men kan være svært plagsomme for de som rammes av det. Det går utover arbeidsevnen og læreevnen! Vanlige klager er hodepine, uttalt tretthet, tunghet i hodet, slapphet, kvalme, appetittmangel, generell uvelfornemmelse eller svimmelhet. Alt dette kan dokumenteres!

Skjønner ikke virksomhetsleder Erik Lunde hva dette dreier seg om? Det er helsa til barn det gjelder, og jeg spør: Har vi råd til dette? Det er barna, fremtiden vår.

Hvor blir det av de andre partiene? Står de bare tafatt og ser på dette som skjer?

Jeg oppfordrer foreldrene til barna å vurdere å ta barna ut av skolen. Det går på helsa løs. Vi kan ikke vente lenger. Det må inn skikkelig ventilasjon og varmestyring. NÅ.

Knut Larsen
Eidsvoll Demokratiske BygdelisteØberg har svar på det meste

Herr Øberg har svar på det meste. Nå skal han kaste anker i EU. Jeg tror ikke Øberg skjønner hva som skjer i Europa. Det er store kriser med konkurser og det hele, og det er de rike som har skodd seg på vanlige folk, ikke arbeide og mange mennesker sulter. I dag har vi en regjering som strør om seg med penger i verden, de ser ikke hva Norge trenger. Helse, skoler, eldre og infrastruktur. Er det dette den norske befolkning skal ha, et land i forfall?

4 Grunner til å si nei til EU

Ønske om et levende demokrati var den viktigste grunnen til at folk i Norge stemte nei i 1994. Siden den gang har Eus demokratiske problemer økt. Myndighet over stadig nye områder overføres fra nasjonalstatene til EU. Innbyggerne i EU har liten oversikt over hva som skjer bak de lukkete dørene i Brussel. I 2009 stemte bare 43,2 prosent av velgerne ved valget til EU parlamentet. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor folk deltar, og politikerne står til ansvar for velgerne.

I verdens heandelsorganisasjon (WTO) er EU en pådriver for at de fattige landene skal tillate multinasjonale selskaper å etablere seg. EU presser også på for at tidligere koloniland skal inngå urimelige frihandelsavtaler. Det betyr i praksis at u-landene hindres i å bygge opp egne velferdssamfunn og produksjon. EU har kuttet kraftig i u-hjelpen til Afrika. Støtten vris mot Balkan og middelhavsområdet. Som betingelse for bistanden kreves liberalisering og privatisering. EUs opptreden overfor verdens fattige betyr at Norge fortsatt bør stå utenfor unionen. Utenfor EU kan vi føre en solidarisk handels- og bistandspolitikk.

EU løser ikke miljø og klimaproblemene. EUs ønske om økt økonomisk vekst fører til sentralisering og stordrift. Det leder til overforbruk av ressurser, økt transport og forurensning. EU er for lite for de store globale miljøproblemene, og for stort for de lokale. På klimatoppmøtet i København i 2009 ble EU satt på sidelinjen, mens andre land og regioner styrte debatten. Miljø er et viktig nei argument. Utenfor EU kan vi fremme miljø og utvikling i internasjonale organer som FN, der EU tenker fri flyt.

EU snakker ofte med bare en stemme i viktige internasjonale fora som FN. Lisboatraktaten betyr at enda mer av utenrikspolitikken samordnes. Under en bedre middag for EU-eliten i Brussel ble den britiske baronessen Catherine Ashton i 2009 utnevnt til unionens første faste utenriksminister. Sverige har endret stemmgivningen i FN etter at landet ble EU-medlem. Tidligere stemte Sverige like ofte med land fra sør som fra nord. Som EU-medlem stemmer Sverige nesten aldri med sør. At EU i økende grad ensretter utenrikspolitikken er et viktig argument mot norsk medlemskap. Utenfor EU kan Norge være en selvstendig stemme i verden. Derfor skal vi ikke bli med i EU

Knut Larsen
Eidsvoll Demokratiske BygdelisteKommunen med det store hjertet?

Tidligere vedtatte omsorgsplan har som målsetting at alle pasienter skulle flyttes fra Bøn til Vilberg innen årsskiftet. Dette var og er prinsipielt riktig, men det er vel ingen som mente at dette skulle skje betingelsesløst. Admininistrasjonens oppgave er å følge opp vedtak, men den politiske ledelse må vise skjønn og ta mnneskelige hensyn når det oppstår spesielle situasjoner. Tidligere i vinter plasserte kommunen eldre på dobbeltrom, som jo er/var et brudd på omsorgsplanen. Nå vil kommunen, med støtte i den politiske ledelsen, flytte en døende pasient til Vilberg – og henviser nå tl omsorgsplanen som argument – for å ha hjemmel for flyttingen! Hvor er logikken, ordfører? Den politiske ledelsen er ansvarlig for at helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven følges og at regjeringens «verdihetsgaranti» etterleves. Dette bør være tilstrekkelig for at pasienten og pårørendes rettigheter og trygghet ivaretas. Dessuten må det veie svært tungt når tilsynslegen på Bøn sykehjem behandler pasienten som døende. Hvordan kan da en byråkratlege, i kommunen eller i fylket, overprøve dette?

Hvor er rettssikkerheten for pasient/pårørende? Har partiene som styrer i Eidsvoll «hjertet på venstre side»?

John H. Retterås
BygdelistaBeboere på dobbeltrom.

25-12-2011

Det var IKKE hensikten å plassere eldre på dobbeltrom da Omsorgsplanen ble utarbeidet i Eidsvoll kommune. Når dette skjer pga. at kommunen har sagt opp 11 plasser ved Bøn sykehjem fra nyttår, er dette en forhastet og urovekkende handling. Dagens politiske ledelse er ansvarlig for denne misæren - og må uniddelbart sørge for at tidligere politiske flertallsvedtak blir fulgt opp!

En samlet opposisjon (inklusive Bygdelista), ville opprettholde avtale om kjøp av sykehjemsplasser ved Bøn sykehjem, men ble nedstemt av posisjonspartiene Ap, Sp og SV.

Det er absolutt på høy tid at posisjonspartiene rydder opp i denne skandalen! Har det vært feil i kalkylen når det glelder "beregnet frafall" på Vilberg, sett i forhold til 11 personer i tilgang fra Bøn sykehjem innen 2012?? For rommene var/er jo ikke disponible?

For å tenke et skritt videre: Ved å se på omsorgsbehovet totalt, har vi også mulighet til å ta i bruk øst-vest-fløyen (5 rom) på Feiring aldershjem for avlastning på Vilberg. Rommene i Feiring er klare til bruk og står der oppvarmet uansett. Samtidig kan vi få en synergieffekt ved at det teamet som vil betjene eldreomsorgen i Feiring, også kan betjene den lokale hjemmetjenesten. Slik vil det i spares mye kjøretid i forhold til i dag, kjøretid som vil bli brukt til enda mer primærhelsetjeneste (effektiviseringspotensiale).

John H. Retterås
kommunestyrerepresentant EDBForskjønnelse på Råholt?

16-12-2011

Alle setter vi pris på at det skjer utvikling i kommunen vår i form av bl.a. nye bygg. På Råholt (i krysset Trondheimsvegen/Flaenbakken) er det satt opp et nytt kombinert forretnings- og boligbygg i to etasjer, som forsiktig sagt, skiller seg ut fra de to bygningene dette nye bygget er plassert mellom!

Dette er et monster av et bygg, formet som et prisme (en boks) med flatt tak, malplassert mellom en to-etasjes bygning med sadeltak og en-etasjes bygning med flatt tak. Jeg trodde at denne utforming av bygg var forlatt på tidlig 80-tall. Maken til slett arkitektur har jeg knapt sett, verken her i Eidsvoll - eller andre steder! Hvordan kunne slik bygg godkjennes?

I sakspapirene til det første møte i utvalg for Samfunn, plan og miljø leste undertegnede under "Delegerte saker" (DS 335/11) følgende vedtak: "Søknad rammetillatelse - Oppføring av kombinert forretnings- og boligbygg - Godkjent". I utvalgsmøtet stilte jeg spørsmål til administrasjonen om hvordan et slik bygg kunne godkjennes uten de hadde stilt kritiske spørsmål til det estetiske. Ikke nok med det, men bygget er heller ikke på linje med de to andre bygninger det har "prøvd å tilpasse segl"!

Det jeg (og utvalget) fikk opplyst, er at kommunen nå jobber med "Estetiske regler", retningslinjer og krav til nybygg. Dette dokumentet skal være klart til sommeren 2012! Det er ytterst beklageølig at dette bygget er godkjent med den utforming det har, at godkjenningsmyndighetene har vært så lempfeldige.

Vi politikere, som folk flest, er opptatt av gode og vakre lokalsamfunn - og vurderer/foreslår arkitektkonkurrane for området (tettstedsutvikling). Med godkjenning/oppføring av bygg som omtalt ovenfor, vil gjøre denne jobben mer enn utfordrende! Vi kan vel ikke rive ned igjen bygget før beisen har tørket på veggen?

John H. Retterås (EDB)
kommunestyrerepresentant / utvalgsmedlem Samfunn, plan og miljøTannhelse, en viktig del av menneskers helse!

Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB) arbeider for å styrke det forebyggende helsearbeidet. Vi har programfestet, og vil øve sterkt press på sentrale politikere for at tannhelsetjenesten skal inngå som en del av den offentlige Folkehelsetjenesten for hele befolkningen i Norge.
Mange lidelser er knyttet til dårlig tannhelse, og mange har dårlig ernæringstilstand pga dårlig tanntilstand. Med de høye prisene som tannlegene opererer med vil det naturlig nok være den økonomisk ressurssterke som tar seg råd til å koste på sine tenner.
Som et av verdens rikeste land, er det skammelig at sentrale politikere ikke har innsett at tennene er en del av kroppen og en del av menneskers helsetilstand, når man i alle sykehus og sykehjem blir undersøkt bl.a på munn- og tanntilstand ved innkomst.
Ernæring står i dag svært sentralt hos alt helsepersonell, da dette har blitt påvist har stor betydning for tilheling, mental tilstand samt mye mer. Fordøyelsen begynner i munnhulen ved bl.a at tennene maler opp mat, og all forskning tilsier at god munn-og tannhelse er viktig for god ernæringstilstand.
En del nordmenn reiser utenlands for å få ordnet med tennene sine. Dette fordi prisene hos norske tannleger er for høye her i landet. EDB mener at man ikke skal måtte velge mellom god tannhelse og økonomisk ruin.

Olav Granberg
1. vara for EDB i kommunestyret 2011-2015Ordføreren bør være politisk sannferdig.

Viser til politisk valgdebatt på Fløygir torsdag 25. august, hvor EDBs førstekandidat John Retterås uttalte seg i tråd med kommuneplanen hvor alle partiene vedtok at 1-10 skolen i Feiring var fredet inntil ny skole var bygd på Langset. Ordfører Teslo så ved dette sitt snitt til å påpeke at SP og han var for en 1-10 skole i Feiring.
Men godt er det at folk i Feiring ikke har glemt at den samme Teslo, i koalisjon med de borgerlige, gikk sterkt inn for nedleggelse av ungdomstrinnet i Feiring i sin tid.
Hadde det den gang ikke vært for KrFs Kåre Torgenrud og undertegnede fra Bygdelista, som brøt ut og fikk mye kjeft for det, hadde det i dag ikke vært ungdomstrinn her. Med det hadde det muligens heller ikke vært barneskole heller, grunnet lite elevtall. Når det er sagt, så er selvfølgelig Bygdelista glad for at Teslo og alle de andre politiske partiene nå er enige om å beholde skolen i Feiring som 1-10 skole. Det vil dermed ikke bli noe nytt tema angående nedleggelse disse fire kommende årene.
Bygdelista er en garantist for at 1-10 skolen skal bestå i Feiring også i fremtiden. Dette er ikke noe forhandlingskort i samarbeid med andre partier.

Olav Granberg
Listekandidat for Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB)Folkemøte i Feiring: En korrigering - En invitasjon - En fortgang.

I referatert fra møte i Feiring sist uke står det å lese at "EDB, Venstre Høyre og Pensjonistpartiet har ikke villet binde seg til omsorgsboliger...". Dette er helt stikk motsatt av hva EDB sa i møte og hva EDB står for - og har stemt for i kommunestyret!
Det var ikke bare Ap som lovet at aldershjemmet skal rehabiliteres til omsorgsboliger når saken var oppe til behandling i kommunestyret i vinter. ALLE posisjonspartiene (Ap, Sp, SV og EDB) gikk inn for dette. Det ble vedtatt med knappest mulig margin siden opposisjonspartiene stemte imot. Finansieringen er dekket inn (brutto ca. 15,2 mill. kr, minus husbankstøtte kr 3,4 mill. kr. Lån over 50 år, fordelt på 9 leiligheter vil beløpe seg til drøyt 3000 kr i månedlig leie).
Med muligheter til flertall for H og Frp i kommunestyret etter valget, var det viktig, ikke minst for befolkningen i Feiring spesielt, å få avklart om et slik flertall vil omstøte tidligere vedtak. Det var på denne bakgrunn nettopp undertegnede stilte spørsmålet til opposisjonen, med spesiell adresse til de to største partiene, H og Frp om alderhjemmets framtid. Vi vet at et vedtak i kommunestyre er gyldig til eventuelt et nytt vedtak er fattet - om saken kommer opp igjen. Vi fikk det svaret som både posisjonspartiene - og Feiring-befolkningen kunne håpe på: Feiring Aldershjems framtid er avgjort, vedtaket står fast!
Det er bra - og helt i samsvar med en av EDBs programposter som sier at Feiring Aldershjem skal bygges om til omsorgsboliger. Det var "halvparten" av det som ble sagt.
En annen "halvpart" var framtidig skolestruktur.
Jeg ser gjerne at Feiring-beboere møter opp når det skal debatteres når ungdomsskole skal bygges samtidig med ny barneskole på Langset (med dobbelt skolekapasitet i forhold til dagens behov), noe som økonomisk meget fornuftig. Det vil da bli interessant å høre hvordan flere av partiene ser for seg ungdomstrinnet i Feiring når vi ønsker å fylle opp ungdomstrinnet på Langset. "Holder dere halvparten av lovnadene, er jeg fornøyd", uttalte Kai Melby. Vi får bare ha i minne innholdet i "den andre halvparten".
Debatten, eller synspunker angående fylkesveg 33 vitnet om full enighet om at det må øves press på fylkeskommunen om midler og fortgang til utbedring av denne. Alle partier var også skjønt enige om at denne vegen må bygges UTEN bompengefinansiering! Hurra. Nå er det ikke bare FrP og EDB som er imot bompengefinansiering av offentlige veger i Norge!

John H. Retterås
1. kandidat EDBBompenger

Terje Tønnessen har et innlegg under Debatt i EUB lørdag 27.08 vedr. bompenger.
At det er villet politikk fra samtlige partier, unntatt Fremskrittspartiet. Han sier at Frp er det eneste partiet i Eidsvoll som sier nei til bompenger. Jeg husker ikke om Tønnessen har vært tilstede på kommunestyremøtene i Eidsvoll hvor bompengefinansieringen av E-6 har vært behandlet. Men det som jeg husker er at jeg som leder og valgt kommunestyremedlem fra Bygdelista i perioden mellom 1995 og 2007 har argumentert og stemt i mot bompenger på E-6 når saken har vært til behandling i Eidsvoll kommunestyre. Sist vinter da bompenger på E-6 ble behandlet, da gikk vår representant John Retterås mot bompenger. Dessverre Terje: FRP og EDB har ikke hatt stor nok oppslutning fra Eidsvolls velgere til å kunne stoppe bompengegalskapen. Derfor må snart alle som kjører bil fra Dal og nordover gjennom Grunnlovsbygda betale bompenger.

Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste
Hans Solberg, leder og 2. listekandidat.Artikkel i Romerikes Blad om EDB og bompenger

"Bompengeprotest til ingen nytte" - Romerikes Blad 15/2-2011Legg ned fylkeskommunene

Fra tid til annen er debatten om å fjerne fylkeskommunen oppe i offentlig debatt, men det blir bare med debatten, ingenting skjer.
Hvorfor er det så vanskelig å få en avgjørelse?
Vi har 19 fylker som koster mange milliarder i personale og flotte bygninger. Dessuten har toppene i fylket topplønn som ofte er høyere enn de som som sitter på stortinget.
Tenk om pengene som går til å drive fylkene ble fordelt på kommunene, da ville vi få mer igjen for skattepengene. Fylkeskommunen er et unødig mellomledd hvor de sitter og flytter papirer, et rent byråkratisk administrasjons nivå.
Oppgavene som fylket har ansvar for, som videregående skoler, veier etc, kan med letthet overføres til primærkommunene.
Vi er ca 5 millioner mennesker i Norge, så vi trenger ikke alt dette byråkratiet for å styre landet. Pengene forsvinner ut i løse luften uten at vi får noe igjen.
Nei, overfør ansvaret til kommunene. Da vil vi få mer igjen for skattepengene, slik at vi kan drive en kommune forsvarlig.Folkebadet i Eidsvollhallen

Alt tyder på at det blir videre drift i folkebadet i Eidsvollhallen. Det er tydeligvis tverrpolitisk enighet om dette.
Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB) har hele tiden hatt denne klare og bestemte mening - og innstilling.
Etter at et nytt svømmeanlegg på Råholt tas i bruk i høst, skal IKKE driften av folkebadet i Eidsvollhallen opphøre!
Videre drift der må også sees i lys av den forestående samhandlingsreformen som fokuserer på forebyggende helsearbeid, og svømming er en utmerket aktivitet i så måte.
EDB har forøvrig programfestet i sitt valgprogram at Folkebadet i Eidsvollhallen opprettholdes.

John H. Retterås
1. kandidat EDBHelseministeren og Feiringklinikken

Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB) er opptatt av at Feiringklinikken har et forutsigbart og godt liv, uten unødvendige “pustevansker”, slik at de ikke trenger unødvendige livreddende manøver. Og det ser i øyeblikket ganske bra ut, sammenlignet med sommeren 2010 da vi skrev et kritisk åpent brev til helseministeren.
Men helseministeren er vel ikke helt i mål enda. Det er nemlig vårt inntrykk at helseministeren synes å tro at avtalen med Feiringklinikken angående hjerteflimmeroperasjoner i realiteten er et fritt sykehusvalg. Det er det ikke. Selv om det “går mye bedre nå”, er vel dette punktet ikke helt i boks.
Å få en forbedret ablasjonsavtale på det elektrofysiologiske området, er vel det Feiringklinikken sårt trenger nå. Hører du helseminister? Ikke glem det.

Bjarne P. Nerby, EDBVenstres gangsyn

I intervju i EUB den 3. ds. kunne vi lese at Venstres listetopp Knut Bakkehaug håper at Venstre slipper å støtte seg på Bygdelista (EDB) ved en eventuell ikke-sosialistisk koalisjon. Begrunnelsen var at "de har bidratt til for mange problemer i den kommunale omorganiseringen"!
Ja, ja det er mye rart noen får seg til å si, når argumenter ikke strekker til!
Omorganiseringsprosessen har hatt bred tverrpolitisk behandling og blitt vedtatt med stort tverrpolitisk flertall i kommunestyret. Undertegnede, som et av medlemmene i organisasjonsutvalget, har under hele prosessen, i etterfølgende ordskifte og ved avstemminger i kommunestyret vært udelt positv - både til den administrative og deretter den politiske omorgainseringen.
Hvis du derimot, Bakkehaug prøver å slå politisk mynt på at to av EDB's tidligere representanter gikk over til Ap nettopp pga. uenighet ved omorganiseringsprosessen, så kan ikke EDB klandres for det. At folk skifter mening - og parti - er vel heller ikke ukjent for Venstre. Dette blir å rette baker for smed.
Skulle du bli valgt inn i nytt kommunestyre, bør du love dine velgere "å følge bedre med i timen" - og argumentere for egne synspunkter i stedet for å spre tull og tøys om andre partier.

John H. Retterås
1. kandidat EDBSeniorsaken, lederplass i Eidsvold blad og Bygdelista

Leder i Seniorsaken i Eidsvoll og Hurdal, Marit Lian, som forøvrig står på 6. plass på Bygdelista til valget, gjør en fremragende jobb for de eldre. Hun jobber på et selvstendig grunnlag, men helt i tråd med hva Bygdelista står for. Dessuten får hun støtte av forhenværende leder for storkjøkken, nå gourmetspesialist, Carl Martin Faannessen og Eivind Hellstrøm. Sistnevnte som de fleste har hørt om. Viser til tv-program om mat, hvor disse herrene uttalte seg. Et tankekors er det at innsatte i norske fengsler får kr 60,- i kostpenger per dag, mens de eldre kun får kr. 40,-.
På lederplass i Eidsvold/Ullensaker blad 6. sept. karakteriseres utspillet som overdrivelser og skuffende. Nå er det slik at det er de eldre og pårørende som er de rette til å uttale seg om hva som er en verdig og god eldrepolitikk.

Olav Granberg
Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB)Venstres gangsyn 2

I et leserinnlegg i EUB den 8. ds. prøver Venstres toppkandidat Knut Bakkehaug seg igjen. Er det frekkhetens nådegave du har, eller skriver du mot bedre vitende?
Nå har du en ny påstand - og gjentar en tidligere påstand om bl.a. Bygdelista (EDB): "Selv om Venstre er minst i kommunestyret har vi har vært med å ta ansvar i denne perioden, da Aps foretrukne partnere SV og Bygdelista sviktet i budsjettet og når det gjelder omorganisering av kommunen"!
Dette er jo utrolig! Prøver Bakkehaug å fortelle at Venstres ene stemme dengang veide opp EDBs 3 stemmer opg SVs 2 stemmer og reddet både budjett og omorganisering?
Igjen får jeg si: Ja, ja det er mye rart noen får seg til å skrive, når argumenter ikke strekker til!
Koalisjonen har IKKE trengt noen stemmer fra opposisjonen for å få vedtatt budsjettet. Når det gjelder omorganiseringsprosessen, har det vært stor tverrpolitisk enighet. Jeg får gjenta for Bakkehaug da: De som har vært skeptiske/uenige i prosessen, tilhører Ap, noe du tydligvis, som den eneste kommunepolitiker i Eidsvoll, ikke har fått med deg!
Jeg konstaterer at du fortsetter med tull og tøys om andre partier i stedet for redelighet. Prøver du å "kjøpe deg" stemmer ved påstander som ikke har rot i virkeliheteten, herr Bakkehaug?
Velgere som har tenkt å stemme Venstre i Eidsvoll bør vurdere om de ønsker å gi sin stemme til en kandidat som sprer løgnaktige argumenter om politikerkollegaer.

John H. Retterås
1. kandidat EDBKommune- og fylkestingvalget 2011

På bakrunn av de tragiske hendingene den 22. juli, håper Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB) at alle bruker stemmeretten - og på den måten følger oppfordringen til statsministeren om å vise "mere demokrati".
Alle stemmeberettige oppfordres til å bruke stemmeretten søndag den 11. eller mandag den 12. ved å gå til valgurnene.
EDB oppfordrer eidsvollinger spesielt, og nordmenn generell, å bruke stemmeretten under valget: Det er å håpe at spesielt grunnlovskommunen Eidsvoll vil få den største valgoppslutninmg blant kommunene i Norge. Tenk hvilken gjenklang dette vil gi over hele landet. Ja, ikke bare her, men kanskje over hele verden, når verdenssamfunnet ser hvordan vi nordmenn svarer på terror. Dessuten vil Norge - og i særdeleshet Eidsvoll - ytterligere bli satt "på kartet" under 200-års jubileet for grunnloven i 2014.
Dette kan du bli med på - og bli historisk!
Godt valg.Mvh.
John H. Retterås
EDBUadressert post ønskes ikke

Bygdelistas kandidater har kjørt ut EDB’s valgprogram/valglister som er lagt i postkasser. Det er ganske mange postkasser som er merket med at de ikke ønsker uadressert post. Dette har vi respektert og ikke lagt valgmateriell der.
Hvis dere vil vite noe som ikke står på websidene våre kan dere ringe John Retterås.Alle EDBs programmer

EDB skjuler ikke hva vi har stått for tidligere.
Her kan dere selv lese og sammenligne programmene fra alle kommunevalgene vi har deltatt i, fra 1987 til 2011. Alle er lagret som pdf.

Andre ting fra EDBs arkiv

EDBs logo (sitat fra Eidsvoll Blad 1994 )

Kandidater 2011-2015

EDBs brev til førstegangsvelgere 2011 (pdf)

EDBs valgkampsang 2011 (pdf)

Minneord om Hans Solberg

Minneord - Hans Solberg.


* 3-9-1936
 ✝ 3-12-2011

Den 3. desember døde Hans Solberg etter en kort tids sykdom. Vi er mange i lokalsamfunnet som har mistet en solid støttespiller og en god kamerat. Hans var en bunn solid mann, som det er vanskelig å fatte ikke er blant oss mer.

Han var en av grunnleggerne av Bygdelista, Eidsvoll Demokratiske Bygdeliste (EDB) i 1987. Hele tiden var han tro til Bygdelista og dens politikk. De siste 15 år var han den naturlige leder - og for sin innsats ble han hedret med æresmedlemsskap forrige år. I flere perioder var han medlem av kommunestyret og ulike utvalg i Eidsvoll kommune. Kommunestyret hedret Hans med ett minutt stillhet under åpning av sitt møte den 6. ds.

Hans var til de grader "hel ved". Han var svært omgjengelig, inkluderende, ryddig og pliktoppfyllende i alt han foretok seg. Alltid imøtekommende - aldri avvisende. Det gode, lune smilet var aldri langt unna. Han var til å stole på - til 100 %. Alt hva Hans lovte å skulle gjøre eller skulle føge opp - det ble gjort - alltid! Han var helt unik!

Hans var en mann som likte svært godt å engasjere seg i samfunnet, for at vi som enkeltindivider og som gruppetilhørighet, skulle ha det best mulig. Han har satt spor etter seg i mange lag og foreninger som har hatt glede av hans kunnskaper og kapasitet. Vi i Bygdelista satte umåtelig stor pris på Hans sin kapasitet, iver og engasjement "for bygdas beste".

Vi lyser fred over Hans Solbergs minne.

John H. Retterås
Styremedlem og kommunestyremedlem EDBKontaktinformasjon

kontaktperson:

John Retterås
Kommunestyrerepresentant, EDB

epost: jo-rett@online.no